Sight Seeing Spots at Baratang Island

Sight Seeing  Spots  at Baratang Island

 • LIMESTONE CAVE

  LIMESTONE CAVE

 • MUD VOLCANO BARATANG ISLAND

  MUD VOLCANO BARATANG ISLAND

 • PARROT ISLAND

  PARROT ISLAND

 • BALUDERA BEACH BARATANG ISLAND

  BALUDERA BEACH BARATANG ISLAND